loader image

N. 2020-1-DE02-KA227-ADU-008153

Projekti

Creative Digital Transformation

Projekti sihtrühmad

Otsesed​

 • Spetsialistid: koolitajad, turismi- ja kultuuritöötajad ning loomemajanduse spetsialistid
 • Juhid: haridus-, kultuuri- ja turismisektorite ning loomemajanduse direktorid ja esindajad

Kaudsed​

 • Sidusrühmad, nimelt kolmandad isikud, kes saavad põhiprojekti tulemustest kaudselt kasu; kohalikud omavalitsused ja otsustajad; loomemajanduses tegutsejad jne

Projekti eesmärk

Projekti põhieesmärk on laiendada ja arendada spetsialistide oskusi ja pädevusi, eriti seoses digitaliseerimise ja loovusega, et nad saaksid oma praeguseid tegevusi ja teenuseid kohandada praeguse turu tegelikkusele atraktiivsemaks, motiveerivamaks ja julgustavamaks . Täpsemalt on projekti eesmärgid:

 • Kiirendada kohalikul tasandil praegu korraldatavate kultuuri-, haridus- ja turismitegevuste digitaalset muutmist;
 • Töötada välja uued tööriistad ja ressursid, mis soodustavad ja kiirendavad täiskasvanud õppijate kutseoskuste omandamist
 • Suurendada teadlikkust kunsti, kultuuri ja hariduse olulisusest vastupidavuse ja loovuse arendamisel
 • Tugevdada haridus-, kultuuri- ja loomesektori töötajate loomingulisi oskusi ja pädevusi loomiseks, projektide juhtimiseks ja tulemuste levitamiseks
 • Luua kohalike haridus-, kultuuri- ja turismivaldkonna osalejate vahel sünergiaid ja võrgustikke, luues virtuaalsete vahenditega uusi koostöömudeleid

Projekti tulemused

Projekti eesmärkide saavutamiseks töötatakse välja kolm peamist toodet:

 • Virtuaalne kaart loomestrateegiate Euroopa headest näidetest tegevuste digitaalseks/praktiliseks muutmiseks kohalikul tasandil
 • Kahe veebikursuse „Materjalide ja ürituste digitaliseerimine” väljatöötamine, üks koolitajatele ja kultuuri-/turismitöötajatele ning teine juhtidele ja esindajatele.
 • Veebiseminarid loovprotsesside kavandamisest.

Fourth Transnational Meeting

Multiplier event in Spain

Multiplier event in Romania

Multiplier event in Italy

Multiplier event in Germany

Multiplier event in Estonia

Third Transnational Meeting

Generate Certificate

[field id="FirstName"] [field id="LastName"]

Edit My Account

Second Transnational Meeting

Online Kick-off meeting